کتاب آه ای مامان

-بهترین داستان های کوتاه

در «آه ای مامان» احمد حسن‌زاده که پیش از این برنده جایزه ادبی هفت‌اقلیم نیز شده با دلمشغولی‌های سابق خود در زمینه تجربه‌گرایی و استفاده از نگاه خود دست به خلق اثر زده است. در تمامی این داستان‌ها حضور عنصر مشترکی با عنوان مادر به چشم می‌خورد که محوریتی به داستان‌های این مجموعه داده است. در کنار این مساله زبان طنزآمیز نویسنده در بیان موقعیت داستانی نیز به جذابیت این اثر افزوده است. در مجموعه داستان «آه ای مامان» تمامی قصه‌ها به طور کامل در فضاهای شهری می گذرد و به فروپاشی و ویرانی انسان تنهای معاصر می پردازد.
این کتاب دربرگیرنده یازده داستان کوتاه به نام‌های «مامان‌خانه»، «هملت مامان»، «شیارها»، «آمریکا»، «آه ای مامان»، «وقتی مامان تنهایم گذاشت مرگ بابا را فراموش کرد و...»، « ژنرال»، «نوک سبیل»، «پناهگاه»، «آه ای رفیق» و «لکه» است. «آه ای مامان» در زمان کوتاهی به چاپ دوم رسیده است.


خرید کتاب آه ای مامان
جستجوی کتاب آه ای مامان در گودریدز

معرفی کتاب آه ای مامان از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب آه ای مامان


 کتاب مسافرخانه سرخ
 کتاب پدر کشی
 کتاب مرگ و چند داستان دیگر
 کتاب یولیسس و عربی
 کتاب خروج از هنرمند گرسنگی/هنرمند گرسنگی
 کتاب در پانسیون اعیان