کتاب از این زنان

اثر سمیه دهقان از انتشارات نشانه-بهترین داستان های کوتاه

این کتاب، روایت حال زنانی‌ست، در یک مجتمع مسکونی به مثابه‌ی ایرانی کوچک. اینان تیپ شخصیت‌هایی متنوع‌اند به لحاظ سن و سواد، نسل و شغل، حسن‌ها و قبح‌ها و معضلاتی مترادف در طبقاتی متفاوت. آنچه پیوندشان می‌دهد، درد مشترک زن بودن است که ریشه دارد در تاریخ "مرد اول است" و اجتماع " زن دوم است" و فردیت "من سومین هستم، انسان، پس منفعل نیستم".
سمیه دهقان با به کار بستن انواع طنز، به نیکی ذهن و عین و زبان این زنان را می‌شناسد و می‌شناساند.


خرید کتاب از این زنان
جستجوی کتاب از این زنان در گودریدز

معرفی کتاب از این زنان از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب از این زنان


 کتاب تمساح اسکیت سوار
 کتاب شاه باکلاه شاه بی کلاه
 کتاب صمد بهرنگی
 کتاب خلق داستان کوتاه
 کتاب از اعماق
 کتاب تولد بابابزرگ