کتاب از سوراخ در

اثر فاطمه بن محمود از انتشارات پیدایش - مترجم: رحیم فروغی-بهترین داستان های کوتاه

بن‌محمود در تونس به دنیا آمده، فلسفه خوانده و معلم است.
شعر و داستانک و رمان می‌نویسد.
این کتاب مجموعه‌ای است از داستانک‌های دو کتاب "از سوراخ در" و "جنگل در خانه". سادگی و بی‌تکلفی و نوشتار و صراحت و جسارت در نقد از ویژگی‌های آثار اوست.


خرید کتاب از سوراخ در
جستجوی کتاب از سوراخ در در گودریدز

معرفی کتاب از سوراخ در از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب از سوراخ در


 کتاب پریان آب انار بهشتی
 کتاب فتوکپی ها
 کتاب بهترین داستان های کوتاه از نویسندگان جدید
 کتاب آدمکش ها
 کتاب دیدار در تاریکی
 کتاب سه مسافر غریبه