کتاب از گشت ارشاد تا چادر المیرا

اثر ابوالفضل اقبالی از انتشارات نشر معارف-بهترین داستان های کوتاه

استاد! مدتی ست که در خیابان‌ها شاهد حضور ون‌های گشت ارشاد هستیم. امروز با دیدن صحنه‌ای که در آن مامور نیروی انتظامی با عصبانیت و تندی به یک دختر تذکر رعایت حجاب می داد، این نکته در ذهنم شکل گرفت که واقعا چرا حکومت در شخصی ترین مساله زندگی افراد هم به خود حق دخالت می دهد؟ آیا واقعا حکومتی که به افراد خود حتی حق انتخاب نوع پوشش که شخصی ترین امر است را هم نمی‌دهد، ظالم نیست؟ - See


خرید کتاب از گشت ارشاد تا چادر المیرا
جستجوی کتاب از گشت ارشاد تا چادر المیرا در گودریدز

معرفی کتاب از گشت ارشاد تا چادر المیرا از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب از گشت ارشاد تا چادر المیرا


 کتاب رویای یک عمارت فرعونی
 کتاب بود و نابود
 کتاب مفقود سوم
 کتاب خلسه با طعم باروت
 کتاب جشن از ما بهترون
 کتاب عروسک روی آب