کتاب برف در پرو

اثر آسیه جوادی از انتشارات نگاه-بهترین داستان های کوتاه

بوی دود در مشامش پیچید. ذغال‌های گداختۀ که روی درِ ردیف دیگ‌های مسی سوار بر اجاق های سنگی پلوی عروسی را دم می کرد، در باد سرخ و خاکستری می‌شد. بوی خوش برنج دم کرده هوا بود. زن و مرد در هیاهو این‌ور و آن‌ور می‌رفتند.آمدن موکب عروس نزدیک می‌شد.


خرید کتاب برف در پرو
جستجوی کتاب برف در پرو در گودریدز

معرفی کتاب برف در پرو از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب برف در پرو


 کتاب روزن
 کتاب کتاب کهنه
 کتاب گپ
 کتاب نور تنبل صبحگاهی
 کتاب هیچ چیز آن طوری که به نظر می رسد نیست
 کتاب در به دری های واگیردار