کتاب تجاوز قانونی

اثر کوبو آبه از انتشارات مروارید - مترجم: علی قادری-بهترین داستان های کوتاه

سبک نوشتاری آبه به گونه‌ایست که وی را به نویسندگان مکتب پست مدرنیسم نزدیک می‌کند. احساس کوبه آبه در داستان‌های کوتاه و بلندش کاملا فرا ملی است؛ آبه تنها از ژاپن نمی‌گوید، او از تمام دنیا سخن به میان می‌آورد.


خرید کتاب تجاوز قانونی
جستجوی کتاب تجاوز قانونی در گودریدز

معرفی کتاب تجاوز قانونی از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب تجاوز قانونی


 کتاب تا آنگاه که مرگ جدایمان کند
 کتاب در اردوگاه محکومین
 کتاب خاطرات یک بازمانده
 کتاب تدفین مادربزرگ
 کتاب دوبلینی ها
 کتاب تازه کارها