کتاب جادوگر

اثر شرلی جکسون از انتشارات روزگار نو - مترجم: نسرین مجیدی-بهترین داستان های کوتاه

این کتاب کوچک، در برگیرنده پنج داستان معروف از شرلی جکسون است که از جمله بهترین داستان‌های او نیز محسوب می‌شوند. این پنج داستان کم و بیش شاخص‌های اصلی سبک کار شرلی جکسون را در خود دارند: سادگی ظاهری، روایت بدون پیچیدگی، خشونت درونی حاکم بر مناسبات معمول جاری در زندگی؛


خرید کتاب جادوگر
جستجوی کتاب جادوگر در گودریدز

معرفی کتاب جادوگر از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب جادوگر


 کتاب متولد شده با یک دندان
 کتاب پزشک دهکده
 کتاب ج مثل جادو
 کتاب پسری که از دخترها فراری بود
 کتاب یک عالم با شما حرف دارم
 کتاب نفر هفتم