کتاب جایی دیگر

-بهترین داستان های کوتاه

عموجان در جایی خوانده بود که تمام اتفاقات عالم به هم مربوط است. خواسته بود در این باره اظهار فضل کند اما بهش مجال حرف‌زدن نداده بودند. ولیکن، برای یک بار در زندگی حرفش درست بود و آن‌ها که سر میز شام گرم خوردن بودند نفهمیدند که چه نخ‌های نازکی از هر کلمه، از برخورد آنی، از هر حادثه‌ی جزئی، آویزان است و چه‌گونه این رشته‌ها، مثل الیاف رنگین فرشی کیهانی، درهم تنیده‌اند. اگر آن پشه‌ی ناچیز، در آن شب کذایی، پای امیرعلی را نگزیده بود، احتمالا، آب‌از‌آب تکان نمی‌خورد و مسیر سرنوشت امیرعلی و ملک‌اذر و مادرش و عموجان و شرکت وادرات نخ و قرقره‌سازی عوض نمی‌شد. هم‌چنین مسیر سرنوشت من؛


خرید کتاب جایی دیگر
جستجوی کتاب جایی دیگر در گودریدز

معرفی کتاب جایی دیگر از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب جایی دیگر


 کتاب کارآگاه کانتیننتال
 کتاب جیب بر
 کتاب گوساله دریایی
 کتاب آب سوخته
 کتاب رویا
 کتاب سرسخت، کم بخت