کتاب جورج اورول یکی از دوستان من بود

اثر آدام جانسون از انتشارات کتاب کوله پشتی - مترجم: فرناز کامیار-بهترین داستان های کوتاه

واران آمده بود پیشش. نشسته بود مقابلش و اشک می‌ریخت. اشک‌هایش قرمز بودند. شبیه پیراهنی که تنش بود. دست کشید به موهای واران. سفت شده بودند. تکه‌ای گل از موهایش پایین افتاد. برش داشت. واران می‌خندید. لبخندش سفید بود. شبیه پیراهنی که تنش بود. موهایش ریخته بودند دورش. دستش را باز کرد. انگشتر تویش بود. سیاه بود... ؛


خرید کتاب جورج اورول یکی از دوستان من بود
جستجوی کتاب جورج اورول یکی از دوستان من بود در گودریدز

معرفی کتاب جورج اورول یکی از دوستان من بود از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب جورج اورول یکی از دوستان من بود


 کتاب رو به آسمان در شب
 کتاب دیدن دختر صددرصد دلخواه در صبح زیبای ماه آوریل
 کتاب شام زیر درختان بلوط و داستان های دیگر از نویسندگان فرانسه
 کتاب یادداشت های مرد فرزانه
 کتاب روزی که او خود اشکهای مرا پاک خواهد کرد
 کتاب آتش بازی