کتاب خانه ی بدنام

اثر نجیب محفوظ از انتشارات روزگار - مترجم: دکتر حسین شمس آبادی-بهترین داستان های کوتاه

مردم با تاسف بسیار زن زیبارو را در زیر توفان اهانت‌ها تصور کردند. زنی که در گذشته‌ی خود، چیزی جز عشق و احترام نشناخته بود. از راز آن خشم و غضب پرسیدند. ساکنان ساختمان پاسخ دادند که پول و درآمد راز این خشم است و این گردن کلفت پیروز شده و تنها کسی شده که بهای اجاره را می‌گیرد. و ام عباس دیگر مانند همیشه برای دیدار هممسایگان از خانه بیرون نمی‌رفت. دیگر کسی او را نمی‌دید که چادر پیچیده مانند کجاوه به خود ببالد و با چشمان سرمه کشیده، نگاه پرمعنایی به عروس نقاب‌دار بیندازد؛


خرید کتاب خانه ی بدنام
جستجوی کتاب خانه ی بدنام در گودریدز

معرفی کتاب خانه ی بدنام از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب خانه ی بدنام


 کتاب کالسکه
 کتاب کافه پاریس
 کتاب خوشبختی در راه است
 کتاب حالا حالاها وقت هست
 کتاب بی ریشه
 کتاب ساحل پایانی