کتاب داستان های امثال

اثر حسن ذوالفقاری از انتشارات مازیار-بهترین داستان های کوتاه

A fascinating biography of the dazzlingly brilliant Hungarian mathematician--considered by many to be the greatest genius of the 20th century--Prisoners Dilemma tells the story of John Von Neumann, the inventor of the digital computer and key player in the invention of the atom bomb. Photographs.


خرید کتاب داستان های امثال
جستجوی کتاب داستان های امثال در گودریدز

معرفی کتاب داستان های امثال از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب داستان های امثال


 کتاب عشق مدرن
 کتاب 365 قصه از زندگی حضرت محمد (ص)
 کتاب خاکستر
 کتاب آن هم درست می شود
 کتاب پیرمرد من
 کتاب تغییر کیش یهودیان