کتاب ساحره ی سرگردان

اثر ری بردبری از انتشارات ماهی - مترجم: پرویز دوائی-بهترین داستان های کوتاه

ساحره‌ی سرگردان شامل 10 داستان کوتاه ساده و سرراست است؛ داستان‌هایی که به‌ناگاه شکل می‌گیرند و اثری همچون یک تلنگر به‌جا می‌گذارند. در قصه‎‌های برادبری اشیا و محیط پیرامون به اندازه‌ی آدمها در پیشبرد قصه سهمیند؛ داستان‌ها از دل روابط بیرون می‌آیند و از اشیای پیرامون تاثیر می‌پذیرند و جهانی ملموس خلق می‌کنند.


خرید کتاب ساحره ی سرگردان
جستجوی کتاب ساحره ی سرگردان در گودریدز

معرفی کتاب ساحره ی سرگردان از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب ساحره ی سرگردان


 کتاب داستان های ماقبل تاریخ
 کتاب سرنوشت زنان و دختران
 کتاب هیچ راهی دور نیست
 کتاب دشمنان
 کتاب تفریحگاه خانوادگی
 کتاب هابارا کینو توکای و چهار مرد دیگر