کتاب سامسای عاشق

اثر هاروکی موراکامی از انتشارات بوتیمار - مترجم: مریم عروجی-بهترین داستان های کوتاه

Samsa had no idea where he was, or what he should do. All he knew was that he was now a human whose name was Gregor Samsa. And how did he know that? Perhaps someone had whispered it in his ear while he lay sleeping? But who had he been before he became Gregor Samsa? This is revese Metamorphosis. A roach turns into Gregor Samsa unlike the Kafkaesque Gregor Samsa turns into roach. And this time the roach tries to figure out the ways to live in a human body.


خرید کتاب سامسای عاشق
جستجوی کتاب سامسای عاشق در گودریدز

معرفی کتاب سامسای عاشق از نگاه کاربران
چرا آدم بودن سخت است؟
چرا آدم بودن را به گلِ آفتاب‌گردان بودن ترجیح بدهیم؟
چگونه زندگی را قابل‌تحمل‌تر بکنیم؟
---
داستان خیلی خوب نوشته‌شده‌بود و فضای جدید و ملموس و تجربه‌نشده‌ای رو تصویر می‌کرد!

مشاهده لینک اصلی

مضامین انسانیش رو دوست داشتم - مثل بی معنایی زندگی و روند معناآفرینی، از یک سو بی بنیادی و از سوی دیگر افکنده شدگی در وضعی خاص و تنیده شدگی در کشش ها و گرایش های بی علت اما تأثیر گذار و ... - اما از نظر داستانی چیزی نبود

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب سامسای عاشق


 کتاب ساحر کاسه را دزدید
 کتاب زن وسطی
 کتاب جیغ اساسا کارساز است
 کتاب ادگار آلن پو
 کتاب عشق جایش تنگ است
 کتاب این ساندویچ مایونز ندارد