کتاب شانس

اثر مارک تواین از انتشارات زاوش - مترجم: علی مسعودی نیا-بهترین داستان های کوتاه

مترجم در مقدمه کتاب مجموعه داستان «شانس» که تعدادی از داستان های کوتاه مارک تواین است مینویسد: مارک تواین در ذهن من همواره نویسنده ای بود که افسانه و فانتزی و حقیقت را در هم می آمیزد و داستانی خواندنی و ساده و صریح می آفریند که وقایع و شخصیت هایش هرگز از خاطر محو نمی شوند....

این کتاب شامل آن دسته از داستان های مارک تواین است که خود او بر آنها نام فکاهی نهاده است. مارک تواین در بخش «چگونه داستان تعریف کنیم؟» این کتاب و در تعریف داستان فکاهی و تفاوت آن با داستان های کمیک و مطایبه آمیز گفته است: «داستان انواع مختلفی دارد، اما فقط یک نوع آن دشوار است، که آن هم داستان فکاهی است و من عمدتا درباره همین نوع صحبت می کنم. داستان فکاهی گونه ای است آمریکایی، داستان کمیک متعلق به انگلستان است و داستان مطایبه آمیز مختص فرانسوی هاست. اهمیت داستان فکاهی به تأثیر شیوه روایتش است، و اهمیت داستان کمیک و مطایبه آمیز به موضوع شان.

ماجرای داستان فکاهی ممکن است در مدتی طولانی رخ دهد، و نویسنده آن تا جایی که خوشایند باشد به این شاخ و آن شاخ بپرد و سرانجام هم به هیچ مقصد خاصی نرسد؛ اما داستان های کمیک و مطایبه آمیز باید موجز باشند و با طرح پیامی خاتمه یابند. در داستان فکاهی انگار با ملایمت حباب می سازیم ، اما در دو گونه دیگر نوعی انفجار ایجاد می کنیم.

فهرست مطالب:
• روزنامه نگاری در تنسی
• قورباغه جهنده بدنام «کالا وراس کانتی»
• ونوس تپه کاپیتول
• نیاگارا
• ساعت من
• داستان پسر کوچولوی بد
• اقتصاد سیاسی
• شانس
• ملاقاتی مرموز
• داستان پسر کوچولوی خوب
• حقایقی درباره قرارداد عظیم راسته گوشت گاو
• چگونه سردبیر یک روزنامه کشاورزی شدم؟
• عاشقانه ای از قرون وسطا
• کاپیتان ند بلیکلی
• آدم خواری در قطار
• پنج موهیت زندگی
• رویایی غریب
• یک افسانه
و...


خرید کتاب شانس
جستجوی کتاب شانس در گودریدز

معرفی کتاب شانس از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب شانس


 کتاب چهل طوطی
 کتاب مه اندود
 کتاب اتاق شماره 6
 کتاب چند داستان کوتاه همراه با تحلیل (۲)
 کتاب پایان دوئل
 کتاب تبهکاری و جرم