کتاب شاه گوش می کند

اثر ایتالو کالوینو از انتشارات مروارید - مترجم: محمدرضا فرزاد-بهترین داستان های کوتاه
خرید کتاب شاه گوش می کند
جستجوی کتاب شاه گوش می کند در گودریدز

معرفی کتاب شاه گوش می کند از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب شاه گوش می کند


 کتاب آب سوخته
 کتاب یک فنجان چای
 کتاب جانی پنیک و انجیل رویاها
 کتاب گزارشی برای یک آکادمی
 کتاب به سلامتی خانم ها
 کتاب شاهکارهای کوتاه (چهار داستان)