کتاب عشق اول من

اثر ایوان کلیما از انتشارات نشر ثالث - مترجم: فروغ پوریاوری-بهترین داستان های کوتاه

چهار داستان عاشقانه‌ی کلیما، روایتگر زندگی جوانی در گذر از سال‌های دشوار بلوغ اوست؛ آن هم در سرزمینی که عشق، وطن و عواطف انسانی باید فدای سیاست شود. نخستین تاثر او از عشق در برخورد با دختر جوانی در آشپزخانه‌ی گتوی یهودیان است که در لیوان او شیر بیش‌تری می‌ریزد؛ پس از او زن متاهلی پرشر و شور، یک جاسوس و سرانجام زنی شکننده که یارای رهایی از بندهای گذشته را ندارد. زیرکی، فرا رفتن از سطح، بی‌تکلیفی، نثر شاعرانه و خرده‌روایت‌های درخشان به این داستان‌ها اعتبار مضاعف می‌بخشند. انتشار آثار کلیما سالیان سال در چکسلواکی ممنوع بود و به صورت زیرزمینی منتشر می‌شد.


خرید کتاب عشق اول من
جستجوی کتاب عشق اول من در گودریدز

معرفی کتاب عشق اول من از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب عشق اول من


 کتاب سرخپوست می رود
 کتاب مسافرخانه سرخ
 کتاب سفر بخیر آقای رئیس جمهور
 کتاب داستانی مرموز
 کتاب پسری که از دخترها فراری بود
 کتاب کافه پاریس