کتاب عشق اول من

اثر ایوان کلیما از انتشارات نشر ثالث - مترجم: فروغ پوریاوری-بهترین داستان های کوتاه

چهار داستان عاشقانه‌ی کلیما، روایتگر زندگی جوانی در گذر از سال‌های دشوار بلوغ اوست؛ آن هم در سرزمینی که عشق، وطن و عواطف انسانی باید فدای سیاست شود. نخستین تاثر او از عشق در برخورد با دختر جوانی در آشپزخانه‌ی گتوی یهودیان است که در لیوان او شیر بیش‌تری می‌ریزد؛ پس از او زن متاهلی پرشر و شور، یک جاسوس و سرانجام زنی شکننده که یارای رهایی از بندهای گذشته را ندارد. زیرکی، فرا رفتن از سطح، بی‌تکلیفی، نثر شاعرانه و خرده‌روایت‌های درخشان به این داستان‌ها اعتبار مضاعف می‌بخشند. انتشار آثار کلیما سالیان سال در چکسلواکی ممنوع بود و به صورت زیرزمینی منتشر می‌شد.


خرید کتاب عشق اول من
جستجوی کتاب عشق اول من در گودریدز

معرفی کتاب عشق اول من از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب عشق اول من


 کتاب پشت درختان بید
 کتاب زنمرد
 کتاب پسر طلا، دختر زمرد
 کتاب کسی که هرگز دریا را ندیده بود
 کتاب هابارا کینو توکای و چهار مرد دیگر
 کتاب از نگاه جنون