کتاب عشق نامرئی

اثر اریک امانوئل اشمیت از انتشارات نگاه - مترجم: آسیه عزیزی-بهترین داستان های کوتاه

چه لذتی دارد وقتی نويسنده‌ای با استادی و به زيبايی به هدف می‌زند. اريك امانوئل اشميت در «عشق نامرئی» استعداد شگرفش را در شكستن هنجارهای اجتماعی و تغيير دادن بعضی از آن‌ها بار ديگر به اثبات می‌رساند. هر كدام از داستان‌های اين مجموعه به ظاهر از چيز ديگری می‌گويند ولی مخاطب با خواندن آن‌ها آنچه در زير پنهان است را كشف می‌كند؛ آنچه را كه قهرمانان را به تقديرهای متفاوتی می‌كشاند؛ عشق را كه بايد اشتياقش را داشت، در طلبش بود و از آن دفاع كرد. و چه زيبا كه نويسنده در موخره از شان نزول داستا‌ن‌هايش می‌گويد كه اين خود شيرينی مجموعه را دوچندان می‌كند؛


خرید کتاب عشق نامرئی
جستجوی کتاب عشق نامرئی در گودریدز

معرفی کتاب عشق نامرئی از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب عشق نامرئی


 کتاب سیزده صندلی
 کتاب هابوریم و بچه های دهکده
 کتاب قصر تلاقی تقدیرات
 کتاب رابرت کندی از غرق شدن نجات یافت
 کتاب بادبادک
 کتاب زمان زود پیر می شود