کتاب مرگ پوتیا

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات نیلوفر - مترجم: محمود حدادی-بهترین داستان های کوتاه

این کتاب شامل 15 داستان کوتاه آلمانی با عنوان‌های «زن نادان»، «تلفن‌های شبانه»، «کاریلائوس یا فضیلت شمشیر» و... است. داستان‌های کتاب به لحاظ تاریخی محدوده نهضت روشنگری تا مکتب‌های ادبی قرن بیستم را پوشش می‌دهند. داستان «مرگ پوتیا» بر ضرورت مبارزه طبقاتی برخلاف ادبیات سوسیالیستی بدون «فقیه ستایی» تأکید می‌کند و چهره‌ای واقعی از بینوایان را ترسیم می‌نماید.


خرید کتاب مرگ پوتیا
جستجوی کتاب مرگ پوتیا در گودریدز

معرفی کتاب مرگ پوتیا از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مرگ پوتیا


 کتاب روزی که او خود اشکهای مرا پاک خواهد کرد
 کتاب شکوفه های ارغوان و شراب نیمروز
 کتاب تا آنگاه که مرگ جدایمان کند
 کتاب چاقوی شکاری
 کتاب از چشم نابینایان
 کتاب گزارش برودی