کتاب نمی توانم و نمی خواهم

اثر لیدیا دیویس از انتشارات افق - مترجم: اسدالله امرایی-بهترین داستان های کوتاه

هر دو آدم های دودلی بودند، ولی در جای خود در برخی مسائل قاطعانه عمل می كردند، در مسائل مهم یا مربوط به كارشان، اما در موارد جزئی تصمیم شان روز به روز عوض می شد.
بارها و بارها پیش آمده بود كه یك روز چیزی را در بست قبول می كردند، روز بعد می زدند زیرش.

داستان های مینی مال لیدیا دیویس، نویسنده ی آمریكایی، شرح لحظه ای از وقایع و احساسات روزمره اند كه راوی آن ها را به محض تجربه كردن روایت می كند. نویسنده برشی كوتاه از زندگی فرد را انتخاب می كند كه شاید زمینه ای مناسب برای تغییر و تحول او باشد. نمی توانم و نمی خواهم اثر اخیر دیویس در سال 2013 جایزه ی بوكر بین المللی را دریافت كرد.


خرید کتاب نمی توانم و نمی خواهم
جستجوی کتاب نمی توانم و نمی خواهم در گودریدز

معرفی کتاب نمی توانم و نمی خواهم از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب نمی توانم و نمی خواهم


 کتاب بیست بیست،جفت شش
 کتاب مرگ در جنگل
 کتاب نامه ای عاشقانه از تیمارستان ایالتی
 کتاب منظری به جهان
 کتاب کابوس چهار بعدی
 کتاب و شام بود و صبح بود