کتاب هشتمین روز زمین

-بهترین داستان های کوتاه

«... صبح روزی، اوایل پاییز که سواران توفان و رعد و برق در افق دور محو شده بودند و سطوح زیر آسمانی بی‌لکه با شفافیتی ماقبل تاریخی می‌درخشیدند، خبر کوتاهی در روزنامه‌ی محلی ما درج شد: «شب گذشته، یکی از کارمندان صدیق و خدمتگزار اداره‌ی باستان‌شناسی، حین انجام وظیفه دچار سانحه گردید و جان باخت. کارکنان روزنامه این واقعه‌ی الم‌بار را به...»


خرید کتاب هشتمین روز زمین
جستجوی کتاب هشتمین روز زمین در گودریدز

معرفی کتاب هشتمین روز زمین از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب هشتمین روز زمین


 کتاب جلاد و داستان های دیگر
 کتاب وعده گاه شیر بلفور
 کتاب تبهکاری و جرم
 کتاب کمین گاه
 کتاب دوچرخه، عضله ، سیگار
 کتاب داستانهای کرونوپیوها و فاماها