کتاب هشتمین روز زمین

-بهترین داستان های کوتاه

«... صبح روزی، اوایل پاییز که سواران توفان و رعد و برق در افق دور محو شده بودند و سطوح زیر آسمانی بی‌لکه با شفافیتی ماقبل تاریخی می‌درخشیدند، خبر کوتاهی در روزنامه‌ی محلی ما درج شد: «شب گذشته، یکی از کارمندان صدیق و خدمتگزار اداره‌ی باستان‌شناسی، حین انجام وظیفه دچار سانحه گردید و جان باخت. کارکنان روزنامه این واقعه‌ی الم‌بار را به...»


خرید کتاب هشتمین روز زمین
جستجوی کتاب هشتمین روز زمین در گودریدز

معرفی کتاب هشتمین روز زمین از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب هشتمین روز زمین


 کتاب دره ی علف هزار رنگ
 کتاب سرزمین دروغین
 کتاب زنگ در
 کتاب کلمه ی مادر
 کتاب نقب
 کتاب تله موش