کتاب پرده ی نقره ای

اثر از انتشارات مروارید-بهترین داستان های کوتاه

از سال ۱۹۱۵ همه ساله مجموعه‌ای به‌گزین‌شده از داستان‌هایی که در نشریات تخصصی ادبی و حتی عمومی به چاپ می‌رسد پس از طی مراحل خاصی از داوری تحت عنوان بهترین داستان‌های کوتاه امریکایی انتخاب و منتشر می‌شود. مجموعه‌ای که پیش روی شماست از میان داستان‌های سه دههٔ گذشته انتخاب شده. داستان‌هایی که هر کدام حال و هوایی خاص خود دارند. همهٔ نویسندگان مجموعه غیر از سینگر و آپدایک زنده‌اند و همچنان می‌نویسند. شماری از آنان از نویسندگان قدر روزگار هستند که برخی از آثارشان به فارسی درآمده است.


خرید کتاب پرده ی نقره ای
جستجوی کتاب پرده ی نقره ای در گودریدز

معرفی کتاب پرده ی نقره ای از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب پرده ی نقره ای


 کتاب زنبق های طلایی
 کتاب روشنای خاطره ها
 کتاب افسانه های عرب
 کتاب طوطی و شکر
 کتاب گربه ی ملوس زمان
 کتاب نان و پنیر و سبزی