کتاب پرنده ای با یک بال

اثر یاشار کمال از انتشارات پوینده - مترجم: مریم طباطباییها-بهترین داستان های کوتاه

اتفاقی بسیار عجیب و گنگ و مبهم، فقر و غنای افراد و گزارشی از احساسات لحظه به لحظه‌شان و این سبک که فقط مخصوص یاشار کمال است، این‌که افراد چرا روستایشان را ترک کردند و سرگذشت مرموز روستای تاریکی که مدیر اعزام شده به آن هم، نمی‌توانست رازش را کشف کند، آن هم در رمانی به نام «پرنده‌ای با یک بال» کوتاهی و مفهومی بودن این داستان هیچ‌چیز از ارزش آن کم نخواهد کرد. این رمان کوتاه، تمثالی از تنهایی است و با توجه به تمام فانتزی‌های خاص خودش رئالیسمی نمونه است. معلوم نیست متافیزیک است یا جبر جغرافیایی؟... یاشار کمال در این رمان کوتاه افکار مختلفی را به چالش وا می‌دارد... ؛


خرید کتاب پرنده ای با یک بال
جستجوی کتاب پرنده ای با یک بال در گودریدز

معرفی کتاب پرنده ای با یک بال از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب پرنده ای با یک بال


 کتاب سامسای عاشق
 کتاب شوخی های کیهانی
 کتاب سودازدگی زیدان
 کتاب آتش گوگردین دوزخ
 کتاب عادت عشق
 کتاب شام خانوادگی