کتاب پریان آب انار بهشتی

اثر محسن میهن دوست از انتشارات ترانه-بهترین داستان های کوتاه

آن‌چه در دفتر پریان آب، انار بهشتی خانه یافته است. سوای اوسانه (افسانه) که از پژوهش میدانی به دست آمده است، نیز درنگی هرچند از سر ایجاز، نسبت به نزدیکی افسانه‌های کهن با اسطوره، که بی‌نگاه به وجه انگاره‌های گردان (نمادی و تمثیلی و...) درک آن آسان بر نمون بنما یا بنپایه نمی‌شود، بایسته‌ی اشاره است. هم از این‌رو: ادبیات شفاهی، در گستره‌ی واگویه‌های آیینی و منبری دوره به دوره، هنگامی که داده‌های زمانی و بیانی، در بستر زمان و زبان (و مکان) از جمله چند برداشتی را سبب می‌شود، تثلیث و ثنویت و جز آن سکه دورو را یاد آور است. این‌که نمونه‌های پژوهشی میدانی با چه باورهای دربه‌در گردیده‌ای جابه‌جا شده، و یا چیز دیگری از آب درآمده، گفتاری بس دراز دامن است.


خرید کتاب پریان آب انار بهشتی
جستجوی کتاب پریان آب انار بهشتی در گودریدز

معرفی کتاب پریان آب انار بهشتی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب پریان آب انار بهشتی


 کتاب زنبق های طلایی
 کتاب روشنای خاطره ها
 کتاب افسانه های عرب
 کتاب طوطی و شکر
 کتاب گربه ی ملوس زمان
 کتاب نان و پنیر و سبزی