کتاب کور رنگی

اثر شهریار نظری از انتشارات نشانه-بهترین داستان های کوتاه

آدم‌های خاکستری‌پوش سریع و بی‌توجه از کنارشان می‌گذشتند .
مرد گفت: چرا فقط من و تو این‌طور هستیم که رنگ‌هایی را می‌بینیم که به چشم دیگران و حتی خودمان هم نمی‌آید؟زن جواب داد: دلیلش را نمی‌دانم ولی هر چه که هست خوب است. من این حالت را دوست دارم. مرد عاشقانه به چشمان زن خوشپوش نگاه کرد و دستانش را با دو دستش گرفت. زن با نگاه پرتمنا از زیر نگاهی به مرد کرد اما تلاشی برای خارج کردن دست‌هایش از دستان مرد نکرد.
دختر گل‌فروشی از کنار میزشان رد شد. مرد چند شاخه گل رز خرید و به زن هدیه داد. زن گل را در آغوش گرفت و بویید. گل رز قرمزی که بوی عطر گل رز می‌داد.


خرید کتاب کور رنگی
جستجوی کتاب کور رنگی در گودریدز

معرفی کتاب کور رنگی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب کور رنگی


 کتاب تمساح اسکیت سوار
 کتاب شاه باکلاه شاه بی کلاه
 کتاب صمد بهرنگی
 کتاب خلق داستان کوتاه
 کتاب از اعماق
 کتاب تولد بابابزرگ