کتاب یاد نئون بخیر

اثر دیوید فاستر والاس از انتشارات نشر ثالث - مترجم: پرستو گرانمایه-بهترین داستان های کوتاه

مجموعه‌ چهار داستان از دیوید فاستر والاس:
یاد نئون بخیر، روح و جان آهنگری نیست، پیشگامی دیگر، فلسفه و آینه طبیعت.
هر چهار داستان از مجموعه‌
Oblivion
انتخاب شده‌اند.

تمام عمرم رياكار بوده‌ام. مبالغه نمی‌كنم. تقريبا هر كاری در زندگی كرده‌ام برای اين بوده است كه چهره‌ی خاصی از خودم به ديگران نشان دهم. اغلب برای اين كه دوستم داشته باشند يا ستايشم كنند. شايد پيچيده‌تر از اين است. اما وقتی خوب نگاه می‌كنی می‌بينی دليلش دقيقا همين است كه می‌خواهی دوستت داشته باشند، ستايشت كنند، تاييدت كنند، تحسينت كنند، هر چه.

ديويد فاستر والاس برنده‌ی جايزه‌ی پولتزر سال ۲۰۱۲، نويسنده‌ی برجسته‌ی آمريكايی در داستان‌هايش موشكافانه زندگی را با همه‌ی دشواری‌ها و شادروزی‌هايش به تصوير می‌كشد. شادی‌ها و غم‌ها. همان‌ها كه بزرگی و كوچكيشان را نه پديده‌ی فيزيكی كه ذهن آدمی اندازه می‌گيرد.


خرید کتاب یاد نئون بخیر
جستجوی کتاب یاد نئون بخیر در گودریدز

معرفی کتاب یاد نئون بخیر از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب یاد نئون بخیر


 کتاب سعادت خانوادگی
 کتاب پیش کسوت های داستان کوتاه جهان
 کتاب نی سحرآمیز
 کتاب کلیسای جامع
 کتاب خواب نی لبک
 کتاب در پانسیون اعیان