بهترین داستان های کوتاه

معرفی بهترین و برگزیده ترین داستان های کوتاه جهان
 کتاب روزن

کتاب روزن

اثر احمد پوری از انتشارات ققنوس


 کتاب کتاب کهنه

کتاب کتاب کهنه

اثر نکیسا پارسا از انتشارات مس


 کتاب گپ

کتاب گپ

اثر علی عسگری افشار از انتشارات مس


 کتاب نور تنبل صبحگاهی

کتاب نور تنبل صبحگاهی

اثر میلاد اخگر از انتشارات مس


 کتاب هیچ چیز آن طوری که به نظر می رسد نیست

کتاب هیچ چیز آن طوری که به نظر می رسد نیست

اثر حسین سعیدی از انتشارات مس


 کتاب در به دری های واگیردار

کتاب در به دری های واگیردار

اثر مریم حبیبی از انتشارات مس


 کتاب قبل از واقعه

کتاب قبل از واقعه

اثر سیما یاری از انتشارات مس


 کتاب تماشاخانه شماره 4

کتاب تماشاخانه شماره 4

اثر داوود فرهادی از انتشارات مس


 کتاب دلتنگی های ساعت “24:’35: 7

کتاب دلتنگی های ساعت “24:’35: 7

اثر علی حلاجی از انتشارات مس


 کتاب شهر فرشتگان

کتاب شهر فرشتگان

اثر علی پاینده از انتشارات مس