بهترین داستان های کوتاه

معرفی بهترین و برگزیده ترین داستان های کوتاه جهان
 کتاب درخت تلخ

کتاب درخت تلخ

اثر آلبا د سس پدس از انتشارات ققنوس


 کتاب ارکستر لباس های خیس

کتاب ارکستر لباس های خیس

اثر نوید سیدعلی اکبر از انتشارات پیدایش


 کتاب یک آسمان خبر

کتاب یک آسمان خبر

اثر مهدی حجوانی از انتشارات افق


 کتاب قصه ها و افسانه ها

کتاب قصه ها و افسانه ها

اثر لئوناردو داوینچی از انتشارات نشر ثالث


 کتاب مردی که تا پیشانی در اندوه فرو رفت

کتاب مردی که تا پیشانی در اندوه فرو رفت

اثر رضا امیرخانی - گروه مولفان - مصطفی مستور از انتشارات سوره مهر


 کتاب زمستان ترس

کتاب زمستان ترس

اثر بها طاهر از انتشارات ناهید


 کتاب با عشقی بزرگ

کتاب با عشقی بزرگ

اثر آلبا د سس پدس از انتشارات ققنوس


 کتاب هر چیزی ممکن است

کتاب هر چیزی ممکن است

اثر الیزابت استروت از انتشارات نفیر


 کتاب تازه عروس

کتاب تازه عروس

اثر آلبا د سس پدس از انتشارات ققنوس


 کتاب معمای آرومونت

کتاب معمای آرومونت

اثر آلفرد هیچکاک از انتشارات هرمس