بهترین داستان های کوتاه

معرفی بهترین و برگزیده ترین داستان های کوتاه جهان
 کتاب تمساح اسکیت سوار

کتاب تمساح اسکیت سوار

اثر فریبا کلهر از انتشارات هوپا


 کتاب شاه باکلاه شاه بی کلاه

کتاب شاه باکلاه شاه بی کلاه

اثر مهدی حجوانی از انتشارات نشر نظر


 کتاب صمد بهرنگی

کتاب صمد بهرنگی

اثر صمد بهرنگی از انتشارات آناپنا


 کتاب خلق داستان کوتاه

کتاب خلق داستان کوتاه

اثر دیمن نایت از انتشارات افراز


 کتاب از اعماق

کتاب از اعماق

اثر یاسمن شکرگزار از انتشارات آگاه


 کتاب تولد بابابزرگ

کتاب تولد بابابزرگ

اثر جعفر ابراهیمی از انتشارات پیدایش


 کتاب تهران 28

کتاب تهران 28

اثر پژمان تیمورتاش از انتشارات پیدایش


 کتاب مطلقا آبی

کتاب مطلقا آبی

اثر کریم میرزاده اهری از انتشارات آگاه


 کتاب کف خیابون

کتاب کف خیابون

اثر محمدرضا حدادپورجهرمی از انتشارات مولف


 کتاب بیوک آقا

کتاب بیوک آقا

اثر یوسف خوش کلام از انتشارات پیدایش