بهترین داستان های کوتاه

معرفی بهترین و برگزیده ترین داستان های کوتاه جهان
 کتاب هفتاد و هفت افسانه ی پراگ

کتاب هفتاد و هفت افسانه ی پراگ

اثر آلنا یژکووا از انتشارات چهل کلاغ


 کتاب آوازی در ستایش گاوها

کتاب آوازی در ستایش گاوها

اثر جومپا لاهیری-هاروکی موراکامی-مجموعه ی نویسندگان از انتشارات چارسو


 کتاب خواهران ظلمات

کتاب خواهران ظلمات

اثر ژرژ-اولیویه شاتورنو از انتشارات درون


 کتاب سیروس میرزا

کتاب سیروس میرزا

اثر اروشا نصرت از انتشارات آبانگاه


 کتاب قصه های جنگل نسوز

کتاب قصه های جنگل نسوز

اثر صمد رحیمی از انتشارات عنوان


 کتاب پادشاه این تن شده ام

کتاب پادشاه این تن شده ام

اثر احسان خلیلی اردلی از انتشارات عنوان


 کتاب تهران، قلهک، کوچه آفتاب

کتاب تهران، قلهک، کوچه آفتاب

اثر محدثه واعظی پور از انتشارات عنوان


 کتاب هشت موش کور باهوش

کتاب هشت موش کور باهوش

اثر اروین موزر از انتشارات سروش


 کتاب شغل من خواب دیدن است

کتاب شغل من خواب دیدن است

اثر گابریل گارسیا مارکز از انتشارات جمهوری


 کتاب قربانیان کوچک

کتاب قربانیان کوچک

اثر دکتر غنچه راهب از انتشارات روشنگران و مطالعات زنان