بهترین داستان های کوتاه

معرفی بهترین و برگزیده ترین داستان های کوتاه جهان
 کتاب مرگ در جنگل

کتاب مرگ در جنگل

اثر شروود اندرسن - مجموعه ی نویسندگان از انتشارات فرهنگ نشر نو


 کتاب هی هی-جبلی-قم قم

کتاب هی هی-جبلی-قم قم

اثر رضا دانشور از انتشارات نشر چشمه


 کتاب مومیا و عسل

کتاب مومیا و عسل

اثر شهریار مندنی پور از انتشارات نیلوفر


 کتاب ملاقات در سندیکای مومیاگران

کتاب ملاقات در سندیکای مومیاگران

اثر عباس صفاری از انتشارات نشر ثالث


 کتاب داستان های گربه ای

کتاب داستان های گربه ای

اثر جفری آرچر از انتشارات چترنگ


 کتاب افشاگر

کتاب افشاگر

اثر جفری آرچر از انتشارات چترنگ


 کتاب دست تکیده

کتاب دست تکیده

اثر تامس هاردی از انتشارات نشر چشمه


 کتاب زیر آفتاب

کتاب زیر آفتاب

اثر دانیل کلمان از انتشارات روزگار


 کتاب شهرت

کتاب شهرت

اثر دانیل کلمان از انتشارات مروارید


 کتاب یک روز از زندگی زنی که لبخند می زند

کتاب یک روز از زندگی زنی که لبخند می زند

اثر مارگارت درابل از انتشارات ناهید