بهترین داستان های کوتاه

معرفی بهترین و برگزیده ترین داستان های کوتاه جهان
 کتاب در سراچه دباغان

کتاب در سراچه دباغان

اثر غلامحسین ساعدی از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه


 کتاب گوادالاخارا

کتاب گوادالاخارا

اثر کیم مونسو از انتشارات نشر نی


 کتاب زخم

کتاب زخم

اثر کیم مونسو از انتشارات نشر نی


 کتاب کودک زیر پل و داستانهای دیگر

کتاب کودک زیر پل و داستانهای دیگر

اثر ژان ماری گوستاو لوکلزیو از انتشارات یانار


 کتاب خانه ی بدنام

کتاب خانه ی بدنام

اثر نجیب محفوظ از انتشارات روزگار


 کتاب مخمل و جین تن خانواده ات کن

کتاب مخمل و جین تن خانواده ات کن

اثر دیوید سداریس از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه


 کتاب آدم های عوضی

کتاب آدم های عوضی

اثر پوریا عالمی از انتشارات مروارید


 کتاب عشق اول من

کتاب عشق اول من

اثر ایوان کلیما از انتشارات نشر ثالث


 کتاب کتابخانه ی بابل

کتاب کتابخانه ی بابل

اثر خورخه لوئیس بورخس از انتشارات نیلوفر


 کتاب نیمه ی تاریک ماه

کتاب نیمه ی تاریک ماه

اثر هوشنگ گلشیری از انتشارات نیلوفر