بهترین داستان های کوتاه

معرفی بهترین و برگزیده ترین داستان های کوتاه جهان
 کتاب کمین گاه

کتاب کمین گاه

اثر آن پچت از انتشارات نشر چشمه


 کتاب جنایت

کتاب جنایت

اثر نجیب محفوظ از انتشارات ماهریس


 کتاب آقای هاویشام

کتاب آقای هاویشام

اثر رامبد خانلری از انتشارات آگه


 کتاب وقتی هیتلر کوکائین می زد

کتاب وقتی هیتلر کوکائین می زد

اثر جایلز میلتون از انتشارات چترنگ


 کتاب مزرعه ی سنگی

کتاب مزرعه ی سنگی

اثر جان آپدایک از انتشارات افق


 کتاب یک دسته نامه

کتاب یک دسته نامه

اثر هنری جیمز از انتشارات اکباتان


 کتاب سال اسپاگتی

کتاب سال اسپاگتی

اثر هاروکی موراکامی از انتشارات نشر چلچله


 کتاب بهترین داستان های کوتاه جیمز جویس

کتاب بهترین داستان های کوتاه جیمز جویس

اثر جیمز جویس از انتشارات نگاه


 کتاب مه اندود

کتاب مه اندود

اثر ایتالو کالوینو از انتشارات تمدن علمی


 کتاب داستان جنگجو و دوشیزه اسیر

کتاب داستان جنگجو و دوشیزه اسیر

اثر خورخه لوئیس بورخس از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه