بهترین داستان های کوتاه

معرفی بهترین و برگزیده ترین داستان های کوتاه جهان
 کتاب همه روز فرشته ها را می بینم

کتاب همه روز فرشته ها را می بینم

اثر زهرا خانی قره بلاغ از انتشارات سروش


 کتاب سال دو فصل دارد

کتاب سال دو فصل دارد

اثر سعید جوزانی از انتشارات افراز


 کتاب نبات و لواشک

کتاب نبات و لواشک

اثر مهدی نورعلیشاهی از انتشارات سروش


 کتاب یک مشت نخودچی

کتاب یک مشت نخودچی

اثر مریم بصیری از انتشارات سروش


 کتاب دست نوشته های گمشده

کتاب دست نوشته های گمشده

اثر فرانتس کافکا از انتشارات روشنگران و مطالعات زنان


 کتاب آفتاب دانش

کتاب آفتاب دانش

اثر بهزاد دانشگر از انتشارات شهید کاظمی


 کتاب فقط بیا

کتاب فقط بیا

اثر فاطمه دانشورجلیل از انتشارات شهید کاظمی


 کتاب آفتاب در محراب

کتاب آفتاب در محراب

اثر بهزاد دانشگر از انتشارات شهید کاظمی


 کتاب شیرین تر از عسل

کتاب شیرین تر از عسل

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات ابراهیم هادی


 کتاب مزد اخلاص

کتاب مزد اخلاص

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات ابراهیم هادی