بهترین داستان های کوتاه

معرفی بهترین و برگزیده ترین داستان های کوتاه جهان
 کتاب پریان آب انار بهشتی

کتاب پریان آب انار بهشتی

اثر محسن میهن دوست از انتشارات ترانه


 کتاب فتوکپی ها

کتاب فتوکپی ها

اثر جان برجر از انتشارات حرفه نویسنده


 کتاب بهترین داستان های کوتاه از نویسندگان جدید

کتاب بهترین داستان های کوتاه از نویسندگان جدید

اثر یوکا ایگاراشی از انتشارات یوبان


 کتاب آدمکش ها

کتاب آدمکش ها

اثر شاپور آرین نژاد از انتشارات دبیر


 کتاب دیدار در تاریکی

کتاب دیدار در تاریکی

اثر هاینریش بل از انتشارات دبیر


 کتاب سه مسافر غریبه

کتاب سه مسافر غریبه

اثر انید بلایتون از انتشارات دبیر


 کتاب افسانه های تولستوی

کتاب افسانه های تولستوی

اثر لئو تولستوی از انتشارات دبیر


 کتاب از پادشاهی هرمز تا غروب دولت ساسانی

کتاب از پادشاهی هرمز تا غروب دولت ساسانی

اثر شهلا انسانی از انتشارات دبیر


 کتاب پادشاهی کی خسرو

کتاب پادشاهی کی خسرو

اثر شهلا انسانی از انتشارات دبیر


 کتاب گشتاسب و اسکندر

کتاب گشتاسب و اسکندر

اثر شهلا انسانی از انتشارات دبیر