بهترین داستان های کوتاه

معرفی بهترین و برگزیده ترین داستان های کوتاه جهان
 کتاب خوبی خدا

کتاب خوبی خدا

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات ماهی


 کتاب آزادی

کتاب آزادی

اثر مارگارت آتوود از انتشارات کتاب سرای نیک


 کتاب سگی در خانه یک آنارشیست دست دوم

کتاب سگی در خانه یک آنارشیست دست دوم

اثر احمد آرام از انتشارات پیدایش


 کتاب آن ها چه کسانی بودند؟!

کتاب آن ها چه کسانی بودند؟!

اثر احمد آرام از انتشارات افق


 کتاب غریبه در بخار نمک

کتاب غریبه در بخار نمک

اثر احمد آرام از انتشارات افق


 کتاب هنر ناپیدایی

کتاب هنر ناپیدایی

اثر آنیتا دسای از انتشارات مروارید


 کتاب برخوردی کوتاه با دشمن

کتاب برخوردی کوتاه با دشمن

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات نیلوفر


 کتاب از نگاه کافکا

کتاب از نگاه کافکا

اثر فرانتس کافکا از انتشارات باهم


 کتاب بیست اثر از چخوف

کتاب بیست اثر از چخوف

اثر آنتون چخوف از انتشارات جمهوری


 کتاب جیب بر

کتاب جیب بر

اثر اشتفن تسوایک از انتشارات سرایش