بهترین داستان های کوتاه

معرفی بهترین و برگزیده ترین داستان های کوتاه جهان
 کتاب پرده جهنم

کتاب پرده جهنم

اثر ریونوسوکه آکوتاگاوا از انتشارات روزگار نو


 کتاب زندگی پای تخته سیاه

کتاب زندگی پای تخته سیاه

اثر عفت جوادی از انتشارات جام جم


 کتاب سنگ شانس شیر نشان

کتاب سنگ شانس شیر نشان

اثر مریم کوچکی از انتشارات نشر گویا


 کتاب دروغ زیبا

کتاب دروغ زیبا

اثر حسن احمدی از انتشارات نشر گویا


 کتاب پرده آخر

کتاب پرده آخر

اثر ارسطو خوش حساب از انتشارات نسل روشن


 کتاب ماجرای دانشجوی آلمانی

کتاب ماجرای دانشجوی آلمانی

اثر واشینگتن ایروینگ از انتشارات نشر غنچه


 کتاب وارونگی

کتاب وارونگی

اثر نیلوفر سعید از انتشارات نور اشراق


 کتاب قصه های گوگولی برای بچه های گوگولی (10)

کتاب قصه های گوگولی برای بچه های گوگولی (10)

اثر لاله جعفری از انتشارات قدیانی


 کتاب کل شهربان

کتاب کل شهربان

اثر مهرانگیز سلحشور از انتشارات مهاجر


 کتاب سفر به سرزمین افسانه ها

کتاب سفر به سرزمین افسانه ها

اثر هانس کریستین آندرسن از انتشارات ققنوس