بهترین داستان های کوتاه

معرفی بهترین و برگزیده ترین داستان های کوتاه جهان
 کتاب رقص شاخه های زیتون

کتاب رقص شاخه های زیتون

اثر مجموعه ی نویسندگان-مژگان مظفری از انتشارات شالان


 کتاب سامسای عاشق

کتاب سامسای عاشق

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات نیلوفر


 کتاب برف نشانه خوبی نیست

کتاب برف نشانه خوبی نیست

اثر اولدوز طوفانی از انتشارات نشر ثالث


 کتاب در دسترس نیست

کتاب در دسترس نیست

اثر محسن عباسی از انتشارات نشر ثالث


 کتاب من، تو بورس و باقی قضایا

کتاب من، تو بورس و باقی قضایا

اثر محمد مشاری از انتشارات چالش


 کتاب هوای حوالی حوا

کتاب هوای حوالی حوا

اثر کامران داوری نیکو از انتشارات نیستان


 کتاب سور و سوگ

کتاب سور و سوگ

اثر رضا ملکیان از انتشارات حکمت کلمه


 کتاب مشق مدیریت

کتاب مشق مدیریت

اثر یدالله کریم زاده از انتشارات شهید کاظمی


 کتاب عاشقی با ژاکت سفید

کتاب عاشقی با ژاکت سفید

اثر مژگان قاضی مراد از انتشارات دیبایه


 کتاب یک لحظه بیشتر

کتاب یک لحظه بیشتر

اثر دلفین کولن از انتشارات دیبایه