بهترین داستان های کوتاه

معرفی بهترین و برگزیده ترین داستان های کوتاه جهان
 کتاب مثل یک ناجی

کتاب مثل یک ناجی

اثر مریم سادات ذکریایی از انتشارات اطلاعات


 کتاب هزاربیشه ملانصرالدین

کتاب هزاربیشه ملانصرالدین

اثر منوچهر انور از انتشارات کارنامه


 کتاب روایت های هولناک 2

کتاب روایت های هولناک 2

اثر کریس پریستلی از انتشارات پیدایش


 کتاب افسانه های ایرانی (جلد 8)

کتاب افسانه های ایرانی (جلد 8)

اثر محمد قاسم زاده از انتشارات هیرمند


 کتاب خاطرات موازی

کتاب خاطرات موازی

اثر اردوان طاهری از انتشارات اطلاعات


 کتاب عشاق عید مقدسان

کتاب عشاق عید مقدسان

اثر خوآن گابریل واسکز از انتشارات کتابسرای تندیس


 کتاب بگذار لبخندت را ببینم

کتاب بگذار لبخندت را ببینم

اثر لوسیا برلین از انتشارات آزرمیدخت


 کتاب عشق در زمانه ی کورونا و در همیشه

کتاب عشق در زمانه ی کورونا و در همیشه

اثر نوذر اسمعیلی از انتشارات شورآفرین


 کتاب سرمه ی خفا

کتاب سرمه ی خفا

اثر مازیار اخوت از انتشارات بان


 کتاب شیخ بی خانقاه

کتاب شیخ بی خانقاه

اثر عطاءالله مهاجرانی از انتشارات امید ایرانیان