بهترین داستان های کوتاه

معرفی بهترین و برگزیده ترین داستان های کوتاه جهان
 کتاب فندق شکن

کتاب فندق شکن

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات فرهنگ نشر نو


 کتاب اردک سحرآمیز

کتاب اردک سحرآمیز

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات فرهنگ نشر نو


 کتاب کفش بلورین

کتاب کفش بلورین

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات فرهنگ نشر نو


 کتاب اولیس و غول یک چشم

کتاب اولیس و غول یک چشم

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات فرهنگ نشر نو


 کتاب پشۀ بینی دراز

کتاب پشۀ بینی دراز

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات فرهنگ نشر نو


 کتاب من هنوز بیدارم

کتاب من هنوز بیدارم

اثر مریم ایلخان از انتشارات مروارید


 کتاب کلاغ ها شلیته پوشیده اند

کتاب کلاغ ها شلیته پوشیده اند

اثر تورج رهنما از انتشارات مروارید


 کتاب ناقوس گوش بریده

کتاب ناقوس گوش بریده

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات هرمس


 کتاب اسپارانی

کتاب اسپارانی

اثر علی امیر ریاحی از انتشارات مروارید


 کتاب سینما مولن روژ:تاراج؛ سینما ریولی:گمشده

کتاب سینما مولن روژ:تاراج؛ سینما ریولی:گمشده

اثر افشین هاشمی از انتشارات مروارید