بهترین داستان های کوتاه

معرفی بهترین و برگزیده ترین داستان های کوتاه جهان
 کتاب عزازیل

کتاب عزازیل

اثر آیزاک آسیموف از انتشارات پیدایش


 کتاب غربتی

کتاب غربتی

اثر مهین بنی طالبی دهکردی از انتشارات افراز


 کتاب عکاس خانه ی آدم های خوشبخت

کتاب عکاس خانه ی آدم های خوشبخت

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات افراز


 کتاب طرح های روستایی کلاغ ها

کتاب طرح های روستایی کلاغ ها

اثر محمود طیاری از انتشارات افراز


 کتاب شکارچی را به عروسی ام دعوت کن

کتاب شکارچی را به عروسی ام دعوت کن

اثر مسعود لک از انتشارات افراز


 کتاب سبک ترین مارلبروی هستی

کتاب سبک ترین مارلبروی هستی

اثر نیلوفر عاکفیان از انتشارات افراز


 کتاب دق مرگ

کتاب دق مرگ

اثر مهدی اصغری ازغدی از انتشارات افراز


 کتاب دست شیطان

کتاب دست شیطان

اثر عزیزالله نهفته از انتشارات افراز


 کتاب در ستایش گردآفرید و دستپختش

کتاب در ستایش گردآفرید و دستپختش

اثر تورج رهنما از انتشارات افراز


 کتاب در آغوش مورچه

کتاب در آغوش مورچه

اثر حمیدرضا نیکدل از انتشارات افراز