بهترین داستان های کوتاه

معرفی بهترین و برگزیده ترین داستان های کوتاه جهان
 کتاب به دنبال طلا نباش طلایی شو (جلد اول)

کتاب به دنبال طلا نباش طلایی شو (جلد اول)

اثر فهیمه ارژنگی-مسعود لعلی از انتشارات بهار سبز


 کتاب خودت باش نه نخود هر آش

کتاب خودت باش نه نخود هر آش

اثر فهیمه ارژنگی-مسعود لعلی از انتشارات بهار سبز


 کتاب داستان های کوتاه، پیامدهای بلند

کتاب داستان های کوتاه، پیامدهای بلند

اثر زهرا نیکویی از انتشارات بهار سبز


 کتاب آواز در دامنه ی تنهایی

کتاب آواز در دامنه ی تنهایی

اثر مجتبی تجلی از انتشارات سیب سرخ


 کتاب زنبورک

کتاب زنبورک

اثر عبدالرحمن عباسی از انتشارات اتاق آبی


 کتاب خوهران دشمن و داستان های دیگر

کتاب خوهران دشمن و داستان های دیگر

اثر ماری پل آرماند از انتشارات نگاه


 کتاب سینوهه

کتاب سینوهه

اثر جلال نعمت اللهی از انتشارات سمیر


 کتاب رقص سالسای جاستین تیمبرلیک بر سر مزار صدام کافر‏‫

کتاب رقص سالسای جاستین تیمبرلیک بر سر مزار صدام کافر‏‫

اثر آذردخت بهرامی از انتشارات نشر چشمه


 کتاب از خود بیگانگی

کتاب از خود بیگانگی

اثر علی مجتهد جابری از انتشارات پژواک فرزان


 کتاب زنان

کتاب زنان

اثر علی مجتهد جابری از انتشارات پژواک فرزان