بهترین داستان های کوتاه

معرفی بهترین و برگزیده ترین داستان های کوتاه جهان
 کتاب سیاه بمبک

کتاب سیاه بمبک

اثر فیروز زنوزی جلالی از انتشارات علم


 کتاب یکشنبه های اول

کتاب یکشنبه های اول

اثر محمدعلی گودینی از انتشارات علم


 کتاب خنوخ و قانون

کتاب خنوخ و قانون

اثر توماس مان از انتشارات افق


 کتاب مجموعه قصه های من و بابام (3جلدی)

کتاب مجموعه قصه های من و بابام (3جلدی)

اثر اریش ازر از انتشارات فاطمی


 کتاب دور از خانه

کتاب دور از خانه

اثر آنتون چخوف از انتشارات نظاره


 کتاب مرگ ماهی، خواب مار

کتاب مرگ ماهی، خواب مار

اثر سعید فائق از انتشارات آگه


 کتاب راز دل لوکا

کتاب راز دل لوکا

اثر اینیاتسیو سیلونه از انتشارات آزاد مهر


 کتاب پیمان خونی

کتاب پیمان خونی

اثر ماریو بندتی از انتشارات ماهی


 کتاب قایق کاغذی

کتاب قایق کاغذی

اثر محمود بدر طالعی از انتشارات سمام


 کتاب بمباران

کتاب بمباران

اثر محمود بدر طالعی از انتشارات سمام