کتاب دماغ

اثر ریونوسوکه آکوتاگاوا از انتشارات مروارید - مترجم: احمد شاملو-بهترین داستان های کوتاه

در تمام قصبه ایکه نوئو و اطراف آن دیارالبشری به هم نمی‌رسید که دماغ زنچی را ندیده باشد: این زائده‌ی درازی که پنج انگشت طول داشت و سر و تهش به یک میزان کلفت بود و از بالای لب فوقانی به زیر چانه می‌رسید، آدم را در نظر اول به این فکر می‌انداخت که سوسیسی از میان صورت راهب سبز شده است. زنچی در ظاهر وجود این خرطومچه را به چیزی نمی‌گرفت و چنان وا می‌نمود که به بود و نبودش اعتنایی ندارد.


خرید کتاب دماغ
جستجوی کتاب دماغ در گودریدز

معرفی کتاب دماغ از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب دماغ


 کتاب برای غرورمان بگرییم
 کتاب عشقهای خنده دار
 کتاب ساحر کاسه را دزدید
 کتاب آگراندیسمان
 کتاب بانو در آینه
 کتاب پزشک دهکده