بهترین داستان های کوتاه

معرفی بهترین و برگزیده ترین داستان های کوتاه جهان
 کتاب ده داستان علیه فراموشی

کتاب ده داستان علیه فراموشی

اثر زهرا علیپور-گروه نویسندگان از انتشارات اگر


 کتاب مصائب یک فری

کتاب مصائب یک فری

اثر وجیهه غلامحسین زاده از انتشارات مهرک با ادب


 کتاب در آبادی

کتاب در آبادی

اثر یوگنی زامیاتین از انتشارات خوب


 کتاب a passage to india

کتاب a passage to india

اثر ا.م فاستر از انتشارات کاج بوک


 کتاب قتل از دید چند راوی

کتاب قتل از دید چند راوی

اثر سامانتا داونینگ از انتشارات شبنا


 کتاب Assembly

کتاب Assembly

اثر ناتاشا برون از انتشارات کاج بوک


 کتاب Burn This Book

کتاب Burn This Book

اثر تونی موریسون از انتشارات کاج بوک


 کتاب A Horse at Night: On Writing

کتاب A Horse at Night: On Writing

اثر امینه کاین از انتشارات کاج بوک


 کتاب The Best Short Stories

کتاب The Best Short Stories

اثر ا هنری از انتشارات کاج بوک


 کتاب کودکی لیوورس

کتاب کودکی لیوورس

اثر بوریس پاسترناک از انتشارات چام