بهترین داستان های کوتاه

معرفی بهترین و برگزیده ترین داستان های کوتاه جهان
 کتاب داسوی دانیا

کتاب داسوی دانیا

اثر حمیدرضا زاهدی از انتشارات نشر گویا


 کتاب خاطرات یک تیرکس بوروکرات

کتاب خاطرات یک تیرکس بوروکرات

اثر حمیدرضا زاهدی از انتشارات نشر گویا


 کتاب بی قراری های یک عشق ناتمام

کتاب بی قراری های یک عشق ناتمام

اثر حمیدرضا زاهدی از انتشارات نشر گویا


 کتاب سبزه های آتش

کتاب سبزه های آتش

اثر سید محمدعلی هاشمیان (شهیار) از انتشارات مرسل


 کتاب نقاب مرگ سرخ

کتاب نقاب مرگ سرخ

اثر ادگار آلن پو-مجموعه ی نویسندگان از انتشارات کتاب هرمز


 کتاب ماهی جان

کتاب ماهی جان

اثر زهرا محمودی (1342) از انتشارات بازاندیشی


 کتاب مکافات جنایات

کتاب مکافات جنایات

اثر ناصر بیگدلی از انتشارات روزبهان


 کتاب قصه های برادران گریم (جلد1)

کتاب قصه های برادران گریم (جلد1)

اثر یاکوب گریم-ویلهلم گریم از انتشارات پیدایش


 کتاب دشت ماهی

کتاب دشت ماهی

اثر هومن قنبری از انتشارات حکمت کلمه


 کتاب رویای نزدیک

کتاب رویای نزدیک

اثر فاطمه کیانی از انتشارات آذرفر