بهترین داستان های کوتاه

معرفی بهترین و برگزیده ترین داستان های کوتاه جهان
 کتاب اشتباه دوم

کتاب اشتباه دوم

اثر داوود براتی دهقی از انتشارات رادمهر


 کتاب داستان زندگی من، تو و ما...

کتاب داستان زندگی من، تو و ما...

اثر فرحناز علیزاده از انتشارات پلات


 کتاب گربه های اشراقی

کتاب گربه های اشراقی

اثر بیتا شباهنگ از انتشارات نگاه


 کتاب عصاره هفت گیاه هرز

کتاب عصاره هفت گیاه هرز

اثر میرپیمان باقریان از انتشارات تیرگان


 کتاب همسفر

کتاب همسفر

اثر پروین پیامی (شیدا) از انتشارات یار مهربان


 کتاب ویراژ

کتاب ویراژ

اثر رضا پاکزاد از انتشارات ایجاز


 کتاب هر چه پیش آید خوش آید

کتاب هر چه پیش آید خوش آید

اثر خلیل رضوی از انتشارات کهکشان دانش


 کتاب انسان علیه السلام

کتاب انسان علیه السلام

اثر محمد قدیمی از انتشارات دالاهو


 کتاب از امواج و صخره ها

کتاب از امواج و صخره ها

اثر فراز رادی از انتشارات ایهام


 کتاب داستان های عاشقانه ی فارسی

کتاب داستان های عاشقانه ی فارسی

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات تیرگان