بهترین داستان های کوتاه

معرفی بهترین و برگزیده ترین داستان های کوتاه جهان
 کتاب داستان یک عکس

کتاب داستان یک عکس

اثر محمد (عارف) عزیزی از انتشارات فردوس


 کتاب ترانه ی آندلسی و داستانهای دیگر

کتاب ترانه ی آندلسی و داستانهای دیگر

اثر ابوالفضل منفرد از انتشارات عینک


 کتاب وال و کولی ها

کتاب وال و کولی ها

اثر محمدمعین شرفائی از انتشارات عینک


 کتاب دستهای نامرئی ترس

کتاب دستهای نامرئی ترس

اثر جواد شامرادی از انتشارات عینک


 کتاب به آنکه اعداد را یادم داد

کتاب به آنکه اعداد را یادم داد

اثر آراز صالحی از انتشارات عینک


 کتاب تاش

کتاب تاش

اثر کامران سلیمانیان مقدم از انتشارات عینک


 کتاب سیاهچاله یا دوسیم لخت و چند داستان دیگر

کتاب سیاهچاله یا دوسیم لخت و چند داستان دیگر

اثر هامون قاپچی از انتشارات افراز


 کتاب فقط امام رضا بخواند

کتاب فقط امام رضا بخواند

اثر میثم موسویان از انتشارات کتابستان معرفت


 کتاب از بزرگان

کتاب از بزرگان

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات خوب


 کتاب The Fiddler of the Reels and Other Stories

کتاب The Fiddler of the Reels and Other Stories

اثر تامس هاردی از انتشارات کاج بوک