بهترین داستان های کوتاه

معرفی بهترین و برگزیده ترین داستان های کوتاه جهان
 کتاب عشق مدرن

کتاب عشق مدرن

اثر دانیل جونز از انتشارات ققنوس


 کتاب 365 قصه از زندگی حضرت محمد (ص)

کتاب 365 قصه از زندگی حضرت محمد (ص)

اثر مجید ملامحمدی از انتشارات پیام آزادی


 کتاب خاکستر

کتاب خاکستر

اثر نجیب محفوظ از انتشارات نیلوفر


 کتاب آن هم درست می شود

کتاب آن هم درست می شود

اثر ویلیام فالکنر از انتشارات آزرمیدخت


 کتاب پیرمرد من

کتاب پیرمرد من

اثر ارنست همینگوی از انتشارات آزرمیدخت


 کتاب تغییر کیش یهودیان

کتاب تغییر کیش یهودیان

اثر فیلیپ راث از انتشارات آزرمیدخت


 کتاب سگ پیر خوشحال

کتاب سگ پیر خوشحال

اثر ادنا فربر از انتشارات آزرمیدخت


 کتاب کمک کردن

کتاب کمک کردن

اثر رابرت استون از انتشارات آزرمیدخت


 کتاب پیشاهنگ ها

کتاب پیشاهنگ ها

اثر زی زی پکر از انتشارات آزرمیدخت


 کتاب اگر آنطور برای من بخوانی

کتاب اگر آنطور برای من بخوانی

اثر آکهیل شارما از انتشارات آزرمیدخت