بهترین داستان های کوتاه

معرفی بهترین و برگزیده ترین داستان های کوتاه جهان
 کتاب رویای یک عمارت فرعونی

کتاب رویای یک عمارت فرعونی

اثر خسرو باباخانی از انتشارات سوره مهر


 کتاب بود و نابود

کتاب بود و نابود

اثر هاشم حسینی از انتشارات سوره مهر


 کتاب مفقود سوم

کتاب مفقود سوم

اثر مجتبی رحماندوست از انتشارات سوره مهر


 کتاب خلسه با طعم باروت

کتاب خلسه با طعم باروت

اثر خسرو باباخانی از انتشارات سوره مهر


 کتاب جشن از ما بهترون

کتاب جشن از ما بهترون

اثر خسرو باباخانی از انتشارات سوره مهر


 کتاب عروسک روی آب

کتاب عروسک روی آب

اثر ماشاالله خاکسار از انتشارات نو نوشت


 کتاب سگی برای سنگسار

کتاب سگی برای سنگسار

اثر گودرز ایزدی از انتشارات نو نوشت


 کتاب یالچین آبی

کتاب یالچین آبی

اثر تولگا گوموشای از انتشارات آرادمان


 کتاب صبر سبز

کتاب صبر سبز

اثر فاطمه حسن پور از انتشارات افراز


 کتاب از زخم های نهانی

کتاب از زخم های نهانی

اثر عماد مرتضوی از انتشارات گمان