بهترین داستان های کوتاه

معرفی بهترین و برگزیده ترین داستان های کوتاه جهان
 کتاب داستانهای 2 لقمه ای

کتاب داستانهای 2 لقمه ای

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات کتاب سرای نیک


 کتاب شرق غمگین

کتاب شرق غمگین

اثر علی توکلی از انتشارات اخوان


 کتاب کوله باری در برهوت

کتاب کوله باری در برهوت

اثر سید مجتبی هادیان از انتشارات اخوان


 کتاب مردان چه بی رحمانه می کشند

کتاب مردان چه بی رحمانه می کشند

اثر م.ر. اوژن از انتشارات لوح فکر


 کتاب طنزهای آخر هفته

کتاب طنزهای آخر هفته

اثر اومبرتو اکو از انتشارات کتاب سرای نیک


 کتاب درخت عقیم

کتاب درخت عقیم

اثر اردلان عطارپور از انتشارات لوح فکر


 کتاب الاحقر فداتون

کتاب الاحقر فداتون

اثر محمدعلی ابطحی از انتشارات لوح فکر


 کتاب متال باز

کتاب متال باز

اثر علی مسعودی نیا از انتشارات مرکز


 کتاب تکنولوژی

کتاب تکنولوژی

اثر علی موذنی از انتشارات نیستان


 کتاب جشن طلاق

کتاب جشن طلاق

اثر علی موذنی از انتشارات نیستان