بهترین داستان های کوتاه

معرفی بهترین و برگزیده ترین داستان های کوتاه جهان
 کتاب رابطه

کتاب رابطه

اثر هاله مشتاقی نیا از انتشارات کتاب آمه


 کتاب جلد سفید

کتاب جلد سفید

اثر آیدین سیارسریع از انتشارات کتاب آمه


 کتاب دومین نشان مردی

کتاب دومین نشان مردی

اثر مهرداد صدقی از انتشارات سوره مهر


 کتاب میران

کتاب میران

اثر کامران سلیمانیان مقدم از انتشارات کتاب آمه


 کتاب مسترآب فرنگی

کتاب مسترآب فرنگی

اثر امیرحسین رحیمی زنجانبر از انتشارات کتاب آمه


 کتاب خداحافظ پدر خوانده

کتاب خداحافظ پدر خوانده

اثر علی اصغر شیرزادی از انتشارات خزه


 کتاب کی وقتش می رسد

کتاب کی وقتش می رسد

اثر خدیجه بیداروند حیدری از انتشارات سیب سرخ


 کتاب قصه های مسجد 2

کتاب قصه های مسجد 2

اثر نورا حق پرست از انتشارات به نشر


 کتاب قصه های مسجد 1

کتاب قصه های مسجد 1

اثر نورا حق پرست از انتشارات به نشر


 کتاب یک شب یک اتفاق

کتاب یک شب یک اتفاق

اثر نسرین ثامنی از انتشارات آئی سا